NGUYỄN THANH GIANG BÁN MÌNH CHO QUỶ DỮ!

Từ năm 2016 trên mạng lề trái xuất hiện nhiều bệnh phẩm với bút danh Nguyễn Thanh Giang được loan tải trên diễn đàn Viettan, boxitblog, danluan, anhbasam… Các bệnh phẩm này có thể là bài viết, hoặc cũng có thể là một cuộc phỏng vấn trí trá quen thuộc. Vừa qua ngày 01/11/2016, bệnh phẩm: “Nếu Đảng tự nhốt quyền lực trong “lồng pháp luật”” do Nam Nguyễn, biên tập viên đài RFA thực hiện được loan tải trên internet. Nội dung của bệnh phẩm xoay quanh cuộc “phỏng vấn” theo kịch bản dựng sẵn giữa một bên là mõ làng RFA và một bên là rận chủ Nguyễn Thanh Giang. Đây là bệnh phẩm mang tính chất cực đoan, quyết liệt với khả năng xuyên tạc xảo quyệt, thủ đoạn bịa đặt, vu khống điêu luyện, cộng với một lịch sử bất hảo “đáng nể”. Nguyễn Thanh Giang nói: “…Tóm lại một câu, khi nào Đảng vẫn đứng trên pháp luật, Đảng chỉ huy pháp luật thì chắc chắn không thể có được sự gọi là minh bạch và rõ ràng để mà xử lý tham nhũng hết”.
Luận điêu của Nguyễn Thanh Giang, ảnh chụp màn hình
Nguyễn Thanh Giang là ai? Đó là một trong số ít “lều rận chủ” ở Hà Nội có khả năng viết lách chống phá với nhiều bài viết, bài báo được đăng tải trên các trang lề trái thể hiện tư tưởng chống đối, phủ nhận vai trò lịch sử của Đảng. Bàn về cuộc đối thoại trên của Nguyễn Thanh Giang và RFA người viết xin phân tích một vài điểm sai lầm vô căn cứ, thiếu tính khoa học của y như sau:
Thứ nhất, Thanh Giang nói “Đảng đứng trên pháp luật” là hoàn toàn không có căn cứ chứng minh. Tại Hiến pháp đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, lịch sử và dân tộc đã chọn Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Do vậy, tuyệt nhiên không có chuyện “Đảng đứng trên pháp luật” như Nguyễn Thanh Giang bóp méo và lồng ghép các luận điệu đả kích.
Thứ hai, y cố tình xuyên tạc: “Sự ổn định ở Việt Nam là một thứ ổn định khiên cưỡng, ổn định áp chế bằng độc quyền, độc tài, độc đoán, áp chế bằng súng đạn và nhà tù, áp chế bằng sự đàn áp dã man dưới mọi hình thức của công an và chính quyền”. Đây là những luận điệu sai lệch mà các thế lực phản động đưa ra các vô căn cứ nhằm đánh vào tâm lí của người dân. Những luận điệu vô căn cứ đó ảnh hưởng xấu tới dư luận, gây hoang mang trong lòng dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bọn chúng có cơ hội,thuận lợi hơn cho những hành động phạm pháp của mình. Thực chất âm mưu của bọn chúng nhằm làm cho một bộ phận người dân mất niềm tin vào Đảng, vào các cán bộ của Đảng. Với xu thế hòa bình và hội nhập chung trên thế giới thì Việt Nam và tất cả các quốc gia đều hoạt động với mục đích xây dựng một đất nước hòa bình, ổn định và cùng phát triển. Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo nhằm bảo vệ lợi ích, sự yên ổn cho nhân dân và để đạt được mục đích đó thì phải bảo vệ Đảng, bảo chế độ của đất nước nhằm xây dựng một Việt Nam hòa bình phát triển. Bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực thù địch ảnh hưởng không nhỏ tới nền hòa bình của dân tộc.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản luôn vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Với cơ sở khoa học đúng đắn, đã được lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử của Đảng kiểm nghiệm, bài học trên có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn hết sức sâu sắc, quý báu đối với Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
(Nguồn Dân Lầm Than)
NGUYỄN THANH GIANG BÁN MÌNH CHO QUỶ DỮ! NGUYỄN THANH GIANG BÁN MÌNH CHO QUỶ DỮ! Reviewed by Sân Đình on 07:58 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.