Thu hồi thẻ nhà báo của Phó Tổng biên tập và Tổng thư ký toà soạn báo Thanh Niên

Ngày 5/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký 2 quyết định số 2184 và 2185/QĐ-BTTTT thu hồi thẻ nhà báo của ông Đặng Ngọc Hoa - Phó Tổng biên tập và ông Võ Văn Khối - Tổng thư ký toà soạn báo in báo Thanh niên.
Quyết định số 2184/QĐ-BTTTT do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký nêu rõ: 
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí; 
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo.
Căn cứ Quyết định số 2917-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 21/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thi hành kỷ luật công chức. 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí: Thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu IBT01621 thời hạn 2016-2020 của ông Đặng Ngọc Hoa - Phó Tổng biên tập báo Thanh niên vì ông Hoa đã bị xử lý kỷ luật Cảnh báo.
Tại Quyết định số 2185/QĐ-BTTTT cũng yêu cầu thu hồi Thẻ nhà báo mang số hiệu IBT01627 thời hạn 2016-2020 của ông Võ Văn Khối vì ông Khối đã bị xử lý kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Biên tập, Tổng thư ký toà soạn báo in báo Thanh niên tiếng Việt. 
Cả hai quyết định số 2184 và 2185 đều yêu cầu Báo Thanh niên có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Đặng Ngọc Hoa và ông Võ Văn Khối nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí) trước ngày 18/12/2016.
Thu hồi thẻ nhà báo của Phó Tổng biên tập và Tổng thư ký toà soạn báo Thanh Niên Thu hồi thẻ nhà báo của Phó Tổng biên tập và Tổng thư ký toà soạn báo Thanh Niên Reviewed by Sân Đình on 13:43 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.