Khai bút năm Đinh Dậu: Blogger Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu là thằng chó nào? Khai bút năm Đinh Dậu: Blogger Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu là thằng chó nào? Reviewed by Sân Đình on 10:36 Rating: 5
Tiên sư cái lão nguyên Vụ trưởng Nguyễn Khắc Mai. Tiên sư cái lão nguyên Vụ trưởng Nguyễn Khắc Mai. Reviewed by Sân Đình on 11:38 Rating: 5
Đẹp mặt chưa! Đấu tranh cho "Dân chủ" nhưng lại đi trộm cắp. Đẹp mặt chưa! Đấu tranh cho "Dân chủ" nhưng lại đi trộm cắp. Reviewed by Sân Đình on 11:01 Rating: 5
Vũ Quang Thuận - Tên tâm thần chính trị. Vũ Quang Thuận - Tên tâm thần chính trị. Reviewed by Sân Đình on 14:30 Rating: 5
Nguyễn Hoàng Anh - Sự xấc xược của một giảng viên Đại học Ngoại thương. Nguyễn Hoàng Anh - Sự xấc xược của một giảng viên Đại học Ngoại thương. Reviewed by Sân Đình on 14:00 Rating: 5
Lê Khôi TV và 108Tv Chanel nguy hiểm hơn nhiều so với Thiên An TV của Nguyễn Danh Dũng. Lê Khôi TV và 108Tv Chanel nguy hiểm hơn nhiều so với Thiên An TV của Nguyễn Danh Dũng. Reviewed by Sân Đình on 14:49 Rating: 5
Tên phản quốc Đặng Xương Hùng lại bày trò gặm Xương. Tên phản quốc Đặng Xương Hùng lại bày trò gặm Xương. Reviewed by Sân Đình on 03:00 Rating: 5
Thư gửi NSND Trung Hiếu - FB Nguyễn Trung Hiếu. Thư gửi NSND Trung Hiếu - FB Nguyễn Trung Hiếu. Reviewed by Sân Đình on 02:03 Rating: 5
Fecebook NguyễnTrung Hiếu diễn hề không đúng chỗ. Fecebook NguyễnTrung Hiếu diễn hề không đúng chỗ. Reviewed by Sân Đình on 18:22 Rating: 5
Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.