NÓI KHÔNG VỚI PHÁP LUÂN CÔNG

Nghị quyết Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2010 tại Thái Lan đã nêu rõ: “Các vị tăng thống và lãnh đạo Phật Giáo trên toàn cầu không được cho phép Tăng Ni Phật Tử đi theo trường phái Pháp Luân Công của Lý Hồng Chí bởi vì đây là trường phái mượn danh nghĩa của Đạo Phật để phục vụ cho mục đích chính trị".


Đại lễ Phật Đản ở Thái Lan vào tháng 5/2006, Hội nghị Phật giáo Quốc tế đã ban hành pháp lệnh, trong đó cũng nêu rõ: "Pháp Luân Công trái ủvới giáo lý căn bản của Phật giáo", và chính thức tuyên bố giáo phái "Pháp Luân Công không phải là một giáo phái của Phật giáo. Giáo chủ Pháp Luân công Lý Hồng Chí thấy bên Đạo chia ra Đạo Gia và Đạo Giáo nên cũng bắt chước, tự nhận Pháp Luân Công là Phật Đạo, rồi cho đạo ấy là Phật Gia, còn đạo Phật là Phật Giáo. Lấy danh Phật gia để thâu nạp tín đồ. Khi có tín đồ thì bài xích Phật Giáo, xem thường đức Phật Thích Ca Mâu Ni”.
Pháp Luân Công do Lý Hồng Chí lập ra. Lý Hồng Chí nguyên là thành phần cốt cán của phong trào Thiên An Môn bên Trung Quốc. Khi phong trào đó bị tan rã, Lý Hồng Chí đã đưa ra chiêu bài Pháp Luân Công, trong đó nội dung mượn mỗi thứ một ít (giống như cử tổ chức Dương Văn Mình), với gần 60% từ Đạo Phật và 40% là của khí công võ học Trung Quốc. Lấy hình ảnh Pháp Luân của đạo Phật để truyền bá ra một trường phái tôn giáo mới nhằm mục đích phục vụ cho chính trị (do bối cảnh chính trị Trung Quốc thời bấy giờ). Phong trào đó lan rộng và bị trấn áp bởi chính quyền Trung Quốc. Hiện tại nhiều quốc gia đã cấm Lý Hồng Chí và các đồ đệ.
Khi Pháp Luân Công tràn vào Việt Nam, ban đầu nó còn tỏ ra hướng thiện, hướng đạo, dưỡng tâm nhưng khi đã có chỗ đứng, có đệ tử nhiều thì bắt đầu lộ rõ mưu đồ chính trị sai trái. Các tài liệu tán phát cho đệ tử, tín hữu công khai tuyên bố, kêu gọi lật đổ chế độ cộng sản. Một số nhóm tín đồ Pháp Luân Công năm 2014 đã trương khẩu hiệu đã phá chế độ, tổ chức giật tượng Lenin, hô hào mang búa tạ đập phá lăng Hồ Chí Minh nên bị bắt (trong ảnh là kẻ cầm đầu Nguyễn Doãn Kiên, hiện đang thụ án tù 6 năm)
Pháp Luân Công chú trọng vào việc luyện thân. Nhưng một khi luyện thân sẽ dẫn đến chấp thân và cho rằng thân này là quan trọng, và khi chấp thân như vậy thì chấp ngã tăng lên. Lúc đó, người theo sẽ thấy cái tôi mình là quan trọng. Một khi một con người thấy cái tôi mình là quan trọng thì người đó sẽ tăng trưởng bản ngã, sẽ hơn thua, ngang tàng, kiêu ngạo, đố kỵ, tham lam, dâm dục...
Trong khi Đức Phật dạy rằng tu phải vô ngã, phải quán thân vô thường, biết rõ toàn thân để an trú tâm, đồng thời suy nghiệm thân này là vô thường, sẽ tàn hoại theo năm tháng, sẽ chết sẽ mục rã, xương thành bụi và chẳng còn lại gì. Ta phải quán thân vô thường để phá chấp thân. Sai một li thì đi một dặm vì một bên Đức Phật dạy phải phá chấp thân. Còn một bên dạy luyện thân mà người tu lại tin theo, lại chấp thân. Dẫn tới đi ngược lại con đường giải thoát của Phật. Chấp thân để luyện thân là ràng buộc, tăng sự dâm dục và đau khổ. Nên khi luyện thân thì biết ngay tà đạo và sai lầm.
Khi Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ Đề, Ma Vương đã hiện ra và nói rằng, vào thời mạt Pháp thì toàn bộ ma con ma cháu sẽ trà trộn và mượn danh nghĩa đạo Phật để phá hoại Chánh Pháp. Pháp Luân Công đã và đang mượn danh nghĩa của đạo Phật nhưng lại đi ngược lại những điều Phật dạy là không quán thân vô thường, không diệt bản ngã và không diệt dâm dục. Những người luyện tập trường phái này chỉ càng khiến dâm dục và kiêu mạn ầm ầm kéo lên trong tâm.
Cùng việc xuyên tạc giáo lý đạo Phật với những luận đề lệch lạc nhưng tinh vi núp sau khẩu hiệu "Chân - Thiện - Nhẫn" đề cao khả năng của cái tôi bản ngã, cũng là biến tướng từ phương châm tu dưỡng để hướng tới sự hoàn thiện "Chân - Thiện - Mỹ", Pháp Luân Công đang dùng rất nhiều thủ đoạn để chống phá các trang web Phật Giáo nhằm làm lung lay đạo tâm nơi Phật Tử bằng cách kết bạn rồi gửi những tin nhắn dụ dỗ Phật Tử. Đồng thời, xuyên tạc và bài trừ các trang mạng dám vạch trần sự thật về Pháp Luân Công.
Hiện nay, sau khi đã đặt chân ở một số thành phố lớn, Pháp luân công đang len lỏi đến địa bàn phía Bắc, trong đó có Thái Nguyên, mong mọi người cảnh giác suy xét!
Cũng cần biết thêm rằng, Pháp luân công đã lập ra trang Đại Kỷ Nguyên cùng nhiều trang thông tin khác để quảng bá. Sẽ không ngạc nhiên nếu sau này những người hay đọc trang đó tẩu hỏa nhập ma, vác búa tạ đi đập chùa!
(Nguồn: Hùng Ngô Mạnh)


NÓI KHÔNG VỚI PHÁP LUÂN CÔNG NÓI KHÔNG VỚI PHÁP LUÂN CÔNG Reviewed by Sân Đình on 04:05 Rating: 5

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

bài viết ngu

Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.