VỀ CHUYỆN LỊCH SỬ NƯỚC NHÀ BỊ XUYÊN TẠC

Hôm nay cả nước nhớ về ngày Cách mạng Tháng Tám với biết bao tự hào về dân tộc mình , dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từ xiềng gông , rũ bùn đen đứng dậy , phá ngục tù mà giành lấy tự do . Một sự kiện đã ghi vào lịch sử một mốc son đỏ thắm của tinh thần quật cường và yêu nước , lần đầu tiên trên thế giới một dân tộc thuộc địa đã vùng lên làm cách mạng lật đổ chế độ thực dân, đế quốc khai sinh ra nhà nước dân chủ nhân dân .

Tự hào về sự kiện này bao nhiêu tôi càng cảm thấy bị xúc phạm bấy nhiêu khi Hội khoa học lịch sử Việt Nam vừa được ông PGS , Tiến sĩ , Chủ tịch Hội giới thiệu về Bộ lịch sử Việt Nam ... Tôi chưa đọc Bộ sử này nhưng qua nghe giới thiệu của ông Cường thì trong Bộ sử này đã đề cập đến giai đoạn 1954-1975 nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và không còn gọi ngụy quân , ngụy quyền khi nói về cái chế độ Việt Nam cộng hoà tay sai bán nước mà gọi là chế độ Sài gòn và Quân đội Sài gòn nhằm để mọi người chấp nhận ...
Qua việc này đã có nhiều người phê phán , với trách nhiệm là một CCB đã từng là chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam VN , là con của một gia đình đã có nhiều người thân trong đó có hai người thân yêu nhất là ba và mẹ lớn người đã nuôi dưỡng tôi từ nhỏ cho đến khi đi bộ đội ở tuổi 13 đã bị Mỹ ngụy sát hại và trước khi nghĩ hưu là một cán bộ cao cấp của Đảng và quân đội tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm làm rõ sự thật lịch sử này .
Trước hết xin hỏi ông TS Cường và những người tham gia biên soạn lịch sử giai đoạn 1954-1975 , các ông viết sử là viết theo sự thật hay viết để cho mọi người chấp nhận , nếu nói như ông Cường là viết cho mọi người chấp nhận thì chính các ông hãy tự mình xin rời khỏi hàng ngủ những người viết sử và hãy tự thú mình là những kẻ quá hèn nhác và thực sự kém cỏi vì trong bối cảnh hiện nay chẳng có áp lực nào buộc các ông viết sai sự thật mà chỉ vì một nhóm cờ vàng hải ngoại và bọn cơ hội cực đoan trong nước đã buộc các ông bóp méo sự thật " nhằm để mọi người chấp nhận" Sử mà viết theo ý của mọi người để cho mọi người chấp nhận thì thật xấu hổ cho các ông . Các ông khi học sử chắc các thầy đã nhắc tới Bộ Tư Mã Thiên sử ký chứ , TS Cường hãy ngẫm lại xem mình có xứng là học trò ngành sử hay không ? 
Thứ hai ông có đọc hết toàn văn Hiệp định Giơ ne vơ không và các ông có đọc lại lịch sử cái chế độ VNCH và lá cờ vàng ba sọc dưa chưa ? Nếu chưa đọc thì các ông hãy mở thật to đôi mắt , nếu yếu thì mua kính tuỳ mỗi người mà sắm cận hoặc viễn ... Và hãy giữ cái tâm của người viết sử cho sáng , hãy học Tư Mã Thiên thời Phong kiến Trung Hoa " Bệ hạ có chém đầu thần thì thần cũng viết như vậy ... Vì đó là sự thật " sử chỉ có thể là sự thật , chỉ viết sự thật còn có công bố hay không lại một yêu cầu khác .
Vậy Hiệp định Giơ ne vơ nói như thế nào và Mỹ ngụy đã thực hiện nó ra sao ? Chắc các ông không thể xoá đi sự thật là : Vĩ tuyến 17 chỉ là vĩ tuyến tạm thời , sau hai năm ( 1956 ) hai miền sẽ hiệp thương Tổng tuyển cử , thống nhất nước nhà và Mỹ, nguỵ là kẻ đã chủ mưu chia cắt lâu dài hai miền Nam - Bắc . Còn chế độ VNCH và lá cờ vàng ba sọc không lẽ các ông làm sử mà không hiểu nó là chế độ gì sao? VNCH là cái chính quyền kế tiếp của chính quyền bù nhìn tay sai Bảo Đại và giai đoạn cuối thì Ngô Đình Diệm được Mỹ ép Pháp chấp nhận làm thủ tướng của thể chế bù nhìn này với tên gọi Quốc gia Việt Nam và vị vua Bảo Đại kẻ đã từng nói : Thà làm công dân của một nước độc lập còn hơn làm vua của một chính thể bù nhìn . Thế nhưng ông ta đã từ bỏ con đường trở thành công dân của nước độc lập để làm một ông vua bù nhìn và Ngô Đình Diệm là kẻ bề tôi của vị vua bù nhìn đó . Và cùng với chính thể Quốc gia VN với lá cờ vàng ba sọc cũng ra đời , lá cờ của một chính quyền tay sai bán nước cho Thực dân Pháp . Và đáng lẻ năm 1956 hai miền thống nhất bằng con đường Hiệp thương Tổng tuyển cử lập ra thể chế dân chủ cộng hoà của nước Việt Nam độc lập tự do , song Mỹ đã nhảy vào hất cẳng Pháp , loại Bảo Đại dựng nên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm cùng với cái gọi là chế độ Việt Nam cộng hoà bằng một cuộc trưng cầu dân ý giã hiệu với lười Lê , họng súng buộc nhân dân Miền Nam đi bỏ phiếu . Sau khi chính quyền này ra đời đã thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng ở miền Nam , hơn 300 ngàn người bị bắt giam cầm, tra tấn , đánh đập dã man , hơn 100 ngàn người bị chặt đầu , mổ bung, moi gan , bỏ bao bổ thả song , thả đập , bằng luật số 10/1959 chúng đã lê máy chém khắp miền Nam hành hình hàng vạn người con yêu nước , hàng triệu người thân cách mạng đêm đêm tập trung sám hối , hàng vạn người vợ có chồng tập kết đã bị làm nhục , nhiều người đã quyên sinh , tội ác của chúng có thể nói trời không dung, đất không tha ...chính quyền Ngô Đình Diệm bằng tội ác của mình đã thúc dục đồng bào miền Nam hướng về Đảng , Bác Hồ chờ mong sự lãnh đạo , và Nghi quyết 15 của Đảng như nắng hạn gặp mua rào , tức nước vỡ bờ nhân dân miền Nam đã vùng lên đồng khởi , chính quyền tay sai Mỹ đứng trước sự sụp đổ , mỹ phải thay ngựa giữa dòng . Diệm đổ Minh thay , Minh đổ Khánh thay và sau cùng là tên quan hai học trường Pháp Nguyễn Văn Thiệu lên thay cho đến ngày cả nước đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào . Bắc - Nam sum họp Xuân nào vui hơn ...
Sự thật lịch sử đó các ông viết sử giai đoạn này vì sao đổi trắng thay đen , ai cho phép các ông khẳng định chế độ VNCH là một thực thể tồn tại 21 năm ở miền Nam song song cùng chế độ VNDCCH ở miền Bắc . Các ông đã đánh tráo lịch sử đánh đồng giữa một chế độ vì dân vì nước với một chế độ tay sai hết cho Pháp lại cho Mỹ ... VNCH đã được đồng bào VN yêu nước trong suốt 21 năm đều gọi là chế độ tay sai , bán nước gọi tắt là lũ ngụy quân, ngụy quyền . Để phản biệt rõ ở Việt Nam chỉ có một chính quyền của dân, do dân và vì dân đó là chính quyền VNDCCH do Chủ tịch HCM lãnh đạo, còn các chính quyền khác đều là ngụy quyền . Danh xưng chế độ VNCH chỉ được bọn tay sai cho Mỹ tự xưng vậy nay các ông đứng về phía đòng bào yêu nước viết đúng lịch sử gọi đúng bản chất hay các ông đang làm đẹp lòng bọn cờ vàng và một nhóm trở cờ chống Đảng , chống nhân dân ? Nếu các ông công nhận ở miền Nam có thẻ chế chính trị riêng là thực chất các ông đang lặp lại lập luận của Mỹ nhằm bao che cho tội ác xâm lược VN , là các ông đã quên mất hàng triệu con người đã ngã xuống để có ngày hôm nay hoà bình, phát triển để các ông ngồi viết sử , thế nhưng các ông đã xúc phạm vong linh của họ và xúc phạm hàng triệu con người ở cả hai miền Nam Bắc đổ máu xương làm nên điều kỳ diệu là đánh cho Mỹ cút , ngụy nhào , và với cách nhìn đó các ông đã biến cuộc chiến oai hùng lừng lẩy chống ngoại xâm thành cuộc nội chiến của hai miền Nam - Bắc , là cuộc chiến tranh ủy nhiệm của các nước lớn mà VN là nạn nhân , các ông đang làm cái việc mà CIA , Mỹ đã làm bao năm nay , nay qua các ông họ đã biến thành sự thật ...
Với cách làm này chúng tôi không thể gọi các ông là đồng chí mà nói thẳng rằng Đảng , nhân dân giao cho các ông viết sử , thế nhưng đã bị các ông lợi dụng làm việc không công cho Mỹ phá hoại đất nước .

Với việc làm sai trái này chúng tôi yêu cầu Đảng , Nhà nước phải kiểm tra xử lý kiên quyết thu hồi đính chính trở lại tập sử nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm rõ trách nhiệm những người gây nên hậu quả sai trái này . Họ sẽ bị đồng bào yêu nước VN lên án .
VỀ CHUYỆN LỊCH SỬ NƯỚC NHÀ BỊ XUYÊN TẠC VỀ CHUYỆN LỊCH SỬ NƯỚC NHÀ BỊ XUYÊN TẠC Reviewed by Sân Đình on 09:04 Rating: 5

3 nhận xét:

quehuongabc357 nói...

Với việc làm sai trái này chúng tôi yêu cầu Đảng , Nhà nước phải kiểm tra xử lý kiên quyết thu hồi đính chính trở lại tập sử nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm rõ trách nhiệm những người gây nên hậu quả sai trái này . Họ sẽ bị đồng bào yêu nước VN lên án .

Nặc danh nói...

Hội KHLS đã xuất hiện một số tự biến thành những con Chó dại ,phản chủ .Cần tiêu diệt gấp không để gây hại cho cộng đồng

c3 k10 e40 f10 nói...

bài nói hay , nhưng vnch và chế độ quốc gia việt nam đều là bù nhìn của pháp và mỹ dựng nên và nuôi dưỡng , thực chất nó chỉ là một thực thể , chưa bao giờ là chính thể cả. bác Hồ Chí Minh đã dầy công đi khắp năm châu bốn biển để tìm chân lý và sự thật và đã dùng từ ngữ chuẩn đó là (ngụy quân ngụy quyền ) qua bài thơ chúc tết của Bác , vậy không có bất cứ biện luận nào của nhóm ngụy sử việt nam ngày nay chỉ vì muốn nói cho mọi người ( dễ chấp nhận ) mà ngụy sử không còn tôn trọng Bác và lịch sử đã sửa lại và xuyên tạc lịch sử việt nam là điều lố bịch , mất đạo đức , là tội ác dã man , là tội đồ dân tộc không thể tha thứ.

Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.