MỚI: KHAI TRỪ ĐẢNG NẾU ĐÒI THỰC HIỆN THỂ CHẾ "TAM QUYỀN PHÂN LẬP", "XÃ HỘI DÂN SỰ"

Tú Lệ@
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã ký ban hành Quy định số 102-QĐ/TW (ngày 15-11-2017) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo đó, tại khoản 3 Điều 7 Vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ quy định rất rõ về việc kỷ luật bằng hình thức khai trừ:
- Cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc.
- Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng".
- Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; truyền thống của dân tộc, của Đảng và Nhà nước.
- Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
- Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.
- Hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động.
- Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.
- Tác động, lôi kéo, định hướng dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng.
- Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
- Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Mấy anh chị đang khoác áo Đảng manh nha tư tưởng đa nguyên, xã hội dân sự coi chừng nha1
MỚI: KHAI TRỪ ĐẢNG NẾU ĐÒI THỰC HIỆN THỂ CHẾ "TAM QUYỀN PHÂN LẬP", "XÃ HỘI DÂN SỰ" MỚI: KHAI TRỪ ĐẢNG NẾU ĐÒI THỰC HIỆN THỂ CHẾ "TAM QUYỀN PHÂN LẬP", "XÃ HỘI DÂN SỰ" Reviewed by Diệp Hoa on 15:01 Rating: 5

2 nhận xét:

Bình Yên nói...

Gươm thần đang được tuốt khỏi vỏ bao. Cần loại bỏ thẳng các phần tử cơ hội xét lại. Trả lại sự nghiêm minh trong Đảng.

Nặc danh nói...

Từ khi học đối tượng cảm tình đảng, viết đơn xin vào Đảng đã nắm rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Hàng năm ít cũng 02 lần viết kiểm điểm đầu tiên vẫn là có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.