THỦ TƯỚNG GIAO BỘ CÔNG AN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ NGHIÊM CÁC SAI PHẠM VỤ ĐIỂM THI BẤT THƯỜNG TẠI HÀ GIANG


Theo thông báo từ cổng Thông tin Chính phủ, ngày 17/7/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an vào cuộc trong vụ điểm thi bất thường tại Hà Giang. Cụ thể:

Xét Báo cáo số 2956/BGD-QLCL ngày 17/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về xử lý điểm thi bất thường kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:
1. Ghi nhận, biểu dương Bộ GD&ĐT, Bộ Công an đã kịp thời, khẩn trương rà soát, xác minh kết quả thi bất thường của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.
2. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.
3. Bộ GD&ĐT phát huy ưu điểm của kỳ thi THPT quốc gia những năm vừa qua, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình kỹ thuật bảo đảm giám sát chặt chẽ, khách quan, minh bạch đối với tất cả các khâu của kỳ thi THPT quốc gia.


THỦ TƯỚNG GIAO BỘ CÔNG AN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ NGHIÊM CÁC SAI PHẠM VỤ ĐIỂM THI BẤT THƯỜNG TẠI HÀ GIANG THỦ TƯỚNG GIAO BỘ CÔNG AN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ NGHIÊM CÁC SAI PHẠM VỤ ĐIỂM THI BẤT THƯỜNG TẠI HÀ GIANG Reviewed by Diệp Hoa on 05:07 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.