ĐBQH LƯU BÌNH NHƯỠNG NÓI: "LẮC" HAY KHÔNG "LẮC" LÀ QUYỀN CON NGƯỜI?


Chu Mộng Long
Công bằng mà nói, toàn bài trả lời phỏng vấn đúng. Trách nhiệm của người quản lý và người tổ chức, kể cả hành động vì đạo lý "nghĩa tử nghĩa tận" của những người có trách nhiệm "chăn dân". 
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (nguồn internet)

Chỉ thiếu ở chỗ, Lưu Bình Nhưỡng không nói đến trách nhiệm của cơ quan an ninh.
Mà trách nhiệm của cơ quan an ninh là ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm.
Luật Hình sự đưa vào khung chế tài tội phạm mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy. Dù có là nạn nhân của ma túy (bị đẩy vào con đường nghiện ngập) thì vẫn phải bị trừng phạt, nhẹ nhất là cách ly cộng đồng và đưa vào trại cai nghiện.
Không có luật nào nói "lắc" hay không "lắc" là quyền con người, dù đó là bộ Luật Nhân quyền quốc tế, trừ phi đó chỉ là "lắc" cho vui, không liên quan đến ma túy.

Cần xử lý trách nhiệm phát ngôn của Lưu Bình Nhưỡng về nội dung này, nếu không phải do báo chí cắt xén, xuyên tạc. Bởi vì nếu xem "lắc" khi sử dụng thuốc lắc là quyền con người, vô tình hay hữu ý, chính những người có trách nhiệm đã tiếp tay đầu độc thế hệ trẻ!
Sử dụng thuốc lắc là có tội hiển nhiên. Nhưng "công" gì tôi không rõ, trừ phi ông muốn nói cái "công" tạo ra phong trào "lắc" làm suy đồi cả một thế hệ?


ĐBQH LƯU BÌNH NHƯỠNG NÓI: "LẮC" HAY KHÔNG "LẮC" LÀ QUYỀN CON NGƯỜI? ĐBQH LƯU BÌNH NHƯỠNG NÓI: "LẮC" HAY KHÔNG "LẮC" LÀ QUYỀN CON NGƯỜI? Reviewed by Diệp Hoa on 00:45 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.