SAU CHU HẢO SẼ CÓ NHỮNG KẺ NÀO?


           Chuồn Chuồn Ớ[email protected]
          Theo thông cáo báo chí kỳ họp lần thứ 30 của UBKT Trung Ương ngày 25/10 vừa qua, ông Chu Hảo xem như đã đặt một chân vào Lò của Cụ Tổng. Thông báo này nêu rõ:  
          “Với cương vị là Giám đốc - Tổng Biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.
          Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.”

          Lần đầu tiên kể từ khi Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ngày 15 tháng 11 năm 2017 ra đời, một nhân vật có chức vụ cao trong hệ thống chính trị Việt Nam bị xử lý kỷ luật liên quan đến “vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ”.
          Việc xem xét, kỷ luật ông Chu Hảo có thể xem là một mốc quan trọng, khi mà Lò của Cụ Tổng đã bắt đầu đốt tới các đối tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”thoái hóa, biến chất về tư tưởng.
          Xử lý Chu Hảo cũng đồng nghĩa với việc làm cho hàng loạt những kẻ trở cờ như Nguyên Ngọc, Nguyễn Duy, Mạc Văn Trang, Trần Thanh Tuấn, Phạm Xuân Nguyên...lo sợ sẽ là đối tượng bị sờ gáy tiếp theo.
          Được biết, Nguyên Ngọc là kẻ đầu tiên xin ra khỏi đảng để ủng hộ Chu Hảo, nghe có vẻ oai oách nhưng thực chất y sớm biết kiểu gì lửa cũng sẽ cháy đến chân nên với một chút liêm sỹ còn lại, Nguyên Ngọc chọn cách ra đi cho đỡ nhục thay vì bị khai trừ.
          Nguyên Ngọc không phải kẻ đầu tiên và tất nhiên không phải kẻ cuối cùng! Và không một chế độ, đảng phái nào có thể dung dưỡng được những kẻ ăn bổng lộc của chế độ nhưng suốt ngày đòi giải tán đảng, kích động bất ổn xã hội và tôn vinh những kẻ từng bắn vào đồng bào mình!

SAU CHU HẢO SẼ CÓ NHỮNG KẺ NÀO? SAU CHU HẢO SẼ CÓ NHỮNG KẺ NÀO? Reviewed by Diệp Hoa on 11:18 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.