VỪA NHẬM CHỨC PHÓ BAN DÂN NGUYỆN, ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG ĐÃ PHÁT BIỂU LIỀU DỰA TRÊN CÁC “SỐ LIỀU”


 Nguyễn Minh Tâm
1- Tiến sĩ luật dốt toán ?    
Ngày 31-10-2018, Nghị trường Quốc hội kỳ họp thứ 6, khóa XIV đã “nóng lên” bởi phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu tỉnh Bến Tre, Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội. Ông Nhưỡng đã nói như sau:
“Tôi rất ủng hộ cuộc cách mạng trong ngành công an vừa qua… Tuy nhiên, qua báo cáo, tôi thấy vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp. Tỷ lệ không thụ lý tin tố giác 94%; chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86%; xử lý tin sau tố giác quá hạn 99,76 %,… Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an có thái độ hết sức nghiêm khắc với anh em thuộc cơ quan điều tra trong lĩnh vực này”.
Ngay sau khi ông Nhưỡng tung ra lời phát biểu trên, đại biểu Vương Ngọc Hà (tỉnh Hà Giang) đã có phản ứng truy vấn. Theo bà Vương Ngọc Hà, việc cải cách bộ máy Bộ Công an gắn liền với việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Bà Vương Ngọc Hà đã không đồng tình với đánh giá mà ông Lưu Bình Nhưỡng nêu là “những sai phạm hiện nay là khủng khiếp”. Bà Hà nói: “Nếu nói như đại biểu Lưu Bình Nhưỡng dẫn chứng thì sẽ tác động rất lớn đối với cán bộ điều tra, cán bộ kiểm sát viên trong quá trình điều tra làm rõ tội phạm. Đề nghị đại biểu cung cấp nguồn của số liệu mà đại biểu đã dẫn”.
Sau đó, đại biểu Vương Ngọc Hà dẫn ra các số liệu có trong báo cáo số 495/BC-CP của Chính phủ:
“Tôi đọc báo cáo của Chính phủ (Báo cáo số 495) về công tác phòng chống tội phạm tại trang 20 xác định rất rõ hiệu quả: Đấu tranh làm giảm 2,7% số vụ án hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá 81,33% vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Tại trang 21, tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị chưa khởi tố chưa đạt chỉ tiêu đề ra 87,2% (chỉ tiêu là 90%), điều đó minh chứng rõ hơn ở trang 17 của báo cáo này là số tin báo tố giác đã giải quyết được tỷ lệ 87,2%, chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra nhưng việc điều tra khám phá tội phạm lại vượt so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra”. Đại biểu Vương Ngọc Hà còn nhấn mạnh: “Tôi rất mong muốn rằng, những nội dung chúng ta đưa ra ở đây vừa mong muốn các các bộ sẽ tiếp tục cải cách hơn nữa, chất lượng công tác điều tra khám phá tội phạm rõ hơn nữa nhưng cũng đồng thời phải là sự động viên với những kết quả đã đạt được, động viên tinh thần của các cán bộ chiến sĩ, bởi vì đây là nhiệm vụ rất đặc biệt và đôi khi còn phải đổ máu”.
Trước đòi hỏi dẫn nguồn về số liệu mà mình đã đưa ra, ông Lưu Bình Nhưỡng nói tránh trớ rằng đó là các sơ liệu tại Phụ lục báo cáo có đóng dấu “Mật” số hiệu 158 đính kèm báo cáo số 495/BC-CP và nói cứng rằng “tôi dựa trên cơ sở báo cáo này và tất cả các thứ tôi đã ngồi tính toán chi li từng số phần trăm ở đây. Ở đây là so sánh tổng hợp số vi phạm pháp luật trong công tác tư pháp của các cơ quan hoạt động tư pháp so sánh giữa các cơ quan Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án, Giám định, Công an, Công chứng, Luật sư. Nếu đại biểu muốn biết số liệu thì đề nghị đại biểu xem phụ lục. Nếu chưa có thì tôi tính toán đầy đủ ra, tôi xin gửi lại đại biểu. Và xin phép trước quốc dân đồng bào, cử tri tôi phát biểu không có bất kỳ định kiến nào và đều dựa trên cơ sở báo cáo chính thức và không bao giờ có bất kỳ số liệu nào ngoài luồng”.
Trò mập mờ đánh lận con đen của ông Lưu Bình Nhưỡng không thể qua mặt được Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ an và cũng là đại biểu của tỉnh Nghệ An. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đã vạch trần những sai lầm của ông Lưu Bình Nhưỡng khi tính toán và đưa ra những con số mà ông Nhưỡng dùng để phát biểu liệu rằng đó là các “vi phạm khủng khiếp”.
Ông Lưu Bình Nhưỡng

Sự thật là trong số 120.142 của công dân gửi các cơ quan điều tra của Công an Nhân dân và Việt Kiểm sát nhân dân các cấp để tố giác tội phạm kèm theo kiến nghị khởi tố thì chỉ có 87 đơn chưa được thụ lý. Trong số đó có 82 đơn gửi cho cơ quan Công an và 5 đơn gửi cho Việt Kiểm sát nhân cân các cấp. Lẽ ra phải lấy con số 82 đơn mà các cơ quan điều tra của Công an nhân dân chưa thụ lý chia cho tổng số là 120.142 thì sẽ ra tỷ lệ số đơn chưa thụ lý thì ông Nhưỡng lại lấy con số 82 đơn mà Công an nhân dân chưa thụ lý để chia cho tổng số đơn chưa thụ lý là 87. Căn cứ vào đó, ông Lưu Bình Nhưỡng đã phát biểu liều rằng có đến 94% đơn tố giác gửi đến cơ quan điều tra của Công an Nhân dân chưa được thụ lý. Trong khi nếu tính đúng thì tỷ lệ 82/120142 đơn chưa được thụ lý là một tỷ lệ rất rất nhỏ.
Cũng với cách tính tương tự, ông Lưu Bình Nhưỡng đã lấy số 3.360 là số đơn gửi đến cơ quan Công an nhưng chậm được xử lý chia cho tổng só 3.368 đơn chậm xử lý, để quá hạn giải quyết. Để rồi từ đó, ông Nhưỡng cho rằng có tới 99,76% đơn tố giác đã bị để quá hạn. Và ông ta cũng dùng con số này để biện minh cho cái nhận định rằng cơ quan điều tra đã “vi phạm khủng khiếp” của ông ta. Trong khi đó, cần phải lấy con số 3.360 chia cho tổng số đơn tố giác là 120.142 để có được tỷ lệ số đơn tố giác bị để quá hạn giải quyết là 2,796%.
Cái sự mà ông Lưu Bình Nhưỡng gọi là “sai phạm khủng khiếp” nó như vậy đấy. Quả thật là hết chỗ nói về trình độ toán của ông tiến sĩ luật này.
2- Ông Lưu Bình Nhưỡng phát biểu liều mạng với dụng ý gì ?
Màn tranh luận về các con số giữa ông Lưu Bình Nhưỡng với một số đại biểu khác kéo dài đến giờ giải lao. Sau khi giải lao, ông Lưu Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục biện bạch cho các nhận định sai trái của mình. Điều đó buộc đại biểu tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu phải chỉ ra những sai lầm trong cách thu thập só liệu cũng như cách tính toán của ông Lưu Bình Nhưỡng như chúng ta đã biết.
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu vạch rõ: “Giờ giải lao tôi đã gặp đại biểu Lưu Bình Nhưỡng hỏi lại số liệu này, và tôi lên Cổng thông tin điện tử Quốc hội chụp lại bài phát biểu thì báo cáo Quốc hội là con số mà đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra thì không hề có trong phụ lục. Tôi thấy rằng cách tính toán này có vấn đề như sau: Toàn bộ số liệu không phải là số liệu công bố chính thức của Viện Kiểm sát. Thứ hai là có sự nhầm lẫn trong mẫu số. Đại biểu phải lấy con số 87 này chia cho hơn 120 nghìn đơn thì mới ra tỷ lệ giải quyết sai như thế nào. So sánh trong 4 cơ quan thì Công an sai nhiều nhất, nhưng trong bài phát biểu không nói thế này, mà lại nói sai phạm khủng khiếp, rất nghiêm trọng, đề nghị Bộ trưởng xử lý… khiến nhiều người hiểu sai, gây hoang mang, lo lắng”.
Thế là ông Lưu Bình Nhưỡng lại mắc thêm lỗi là bịa đặt số liệu hoặc bịa ra nguồn dẫn của số liệu.
Việc đã rõ ràng như thế mà ông Lưu Bình Nhưỡng vẫn bảo thủ, không thừa nhận sai lầm của mình mà còn đòi tranh luận tiếp khiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, người điều hành phiên họp đó phải yêu cầu ông Lưu Bình Nhưỡng dùng tranh luận bởi đại biểu Nhưỡng đã tranh luận tới 2 lần về cùng một vần đề, cần nhường thời gian cho các đại biểu khác. Chủ tịch Quốc hội nói thêm: “Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã châm ngòi cho quá nhiều cuộc tranh luận tại hội trường này.”
Theo Hiến pháp cũng như Luật Tổ chức Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, các đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn, tranh luận, phản biện đối với các đại biểu khác và đối với các thành viên chính phủ, cũng như các trưởng ngành. Nhưng để cuộc tranh luận đi đến thống nhất ý kiến và không trở thành những cuộc tranh cãi vô bổ không chỉ ở nghị trường mà còn ở trong tất cả các cuộc họp khác, cần có các điều kiện sau đây.
Một là người tham gia tranh luận phải có thiện ý; theo đó, phải tranh luận và góp ý trên tinh thần xây dựng, vạch rõ sai lầm, khuyết điểm để người hoặc tổ chức được góp ý nhận rõ sai lầm để sửa chữa chứ không phải để bới móc, quy chụp, đánh giá theo kiểu vùi dập, đao to búa lớn.
Hai là những dẫn chứng, số liệu đưa ra phải chính xác, có căn cứ xác thực, có địa chỉ rõ ràng. Không được dùng các số liệu bịa đặt, các só liệu sai lệch, những số liệu của các nguồn không tin cậy .v.v… Nếu là số liệu được tính toán dựa trên các số liệu khác thì phải nêu rõ phương pháp tính toán được sử dụng để có số liệu được đúc kết.
Ba là ngôn từ được dùng trong tranh luận phải cẩn trọng, đánh giá đúng vấn đề, vạch rõ bản chất của vấn đề, không bôi đen, không tô hồng, không dùng những ngôn từ có tính công kích.
Bất cứ ai đã đọc được những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc” thì đều rõ các nguyên tắc này trong đấu tranh phê bình và tự phê bình.
Với lối phát biểu hồ đồ dựa trên những tính toán hết sức sai lầm của mình, ông Lưu Bình Nhưỡng đã không thực hiện đúng các nguyên tắc đấu tranh phê bình và tự phê bình đối với một người Đảng viên cũng như đói với một đại biểu của nhân dân. Vậy, ông Lưu Bình Nhưỡng đại biểu cho ai để đưa ra những phát ngôn sai trái như vậy trên nghị trường Quốc hội khóa XIV ?
Nên nhớ rằng đây không phải là lần đầu tiên ông Lưu Bình Nhưỡng có những phát ngôn sai trái kiểu như vậy trên nghị trường Quốc hội. Khi tình hình sự có ở Đồng Tâm, Mỹ Đức còn đang rất nóng, tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XIV, ông Lưu Bình Nhưỡng đã trắng trợn phát ngôn rằng: “Vì lực lượng Công an đến đàn áp bằng vũ lực nên bà còn nhân dân mới chống lại và bắt giữ Cảnh sát cơ đọng”. Quả là một sự bịa đặt hoang đường. Trên thực tế là trong suốt quá trình giải quyết sự cố đất đai Đồng Tâm, lực lượng Cảnh sát Cơ động và các lực lượng chức năng khác đã không hề có bất cứ một hành động sử dụng vũ lực nào đối với bà con nhân dân Đồng Tâm mà chỉ có một số kẻ quá khích đã sử dụng vũ lực tấn công Cảnh sát Cơ đọng và các lực lượng chức năng.
Sau vụ “phát biểu lộn xộn” này, ông Lưu Bình Nhưỡng đã phải xin lỗi. Những tưởng ông ta đã rút kinh nghiệm sâu sắc hơn để cẩn trọng khi phát ngôn thì diễn biết vừa qua cho thấy ông ta lại chứng nào tật nấy. Là một cử tri, tôi đề nghị đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cần xem xét lại mình và chấm dứt ngay kiểu phát ngôn vô lối, thiếu căn cứ hoặc dựa trên các căn cứ không chính xác cũng như chấm dứt lối phát ngôn nhằm công kích lực lượng Công an Nhân dân như vậy.
Người ta cứ bảo diễn biến hòa bình ở đâu. Nhưng qua sự việc phát ngôn của ông Lưu Bình Nhưỡng cũng như của một số đại biểu khác, tôi thấy ngay trong Quốc hội cũng đã có một số đại biểu đang tự diễn biến, tự chuyển hóa. Họ không chỉ châm ngòi cho những vụ tranh cãi ở hội trường Quốc Hội mà sâu xa hơn, còn châm ngòi cho những luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, tạo điều kiện cho các thế lực phản động tung ra những luận điệu tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà trước hết là nhằm vào hai công cụ chuyên chính của Nhà nước Việt Nam là Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân.


VỪA NHẬM CHỨC PHÓ BAN DÂN NGUYỆN, ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG ĐÃ PHÁT BIỂU LIỀU DỰA TRÊN CÁC “SỐ LIỀU” VỪA NHẬM CHỨC PHÓ BAN DÂN NGUYỆN, ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG ĐÃ PHÁT BIỂU LIỀU DỰA TRÊN CÁC “SỐ LIỀU” Reviewed by Diệp Hoa on 00:14 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.