VỀ BỨC TRANH "ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC"

Diệp Hoa 11:22
          Mấy hôm nay, có một bức ảnh đang lưu truyền…. có nhiều ý kiến đã đưa ra… có bằng hữu “bỉu bôi”… có bằng hữu “kinh ngạc”…. có bằn...Read More
VỀ BỨC TRANH "ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC" VỀ BỨC TRANH "ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC" Reviewed by Diệp Hoa on 11:22 Rating: 5
Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.