NGHỆ AN: ĐEM ĐẠI NGHĨA ĐỂ THẮNG HUNG TÀN!

Khởi đầu là xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An  (có giáo xứ Phú Yên), kế tiếp tính đến hôm nay đã có các xã, thị trấn: Giát, Tân Thắng, Quỳnh Tân, Quỳnh Thọ, Quỳnh Đôi, Quỳnh Yên của huyện Quỳnh Lưu, Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân tổ chức hội nghị lên án và kịch liệt phản đối linh mục Đặng Hữu Nam xuyên tạc lịch sử ngày 30/4/1975, phủ nhận thành quả cách mạng dân tộc!
Các bạn nghĩ sao nếu như tất cả những người con yêu nước chân chính này đứng trước cổng Nhà thờ Phú Yên để nói chuyện với Linh mục Đặng Hữu Nam????
Cách làm của Nghệ An rất đáng để học tập,  chúng ta đã:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo.”
Đó có lẽ là câu trả lời chính xác nhất, ý nghĩa nhất về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Chí nhân, đại nghĩa làm nên sức mạnh cố kết dân tộc, không một kẻ thù nào đến đất nước này mà lại không phải đối mặt với cả một dân tộc luôn cháy bỏng lòng yêu nước…Nghệ An đã làm được điều đó!
Hãy đợi đấy những tên linh mục cực đoan, chống đối, vong nô, phản quốc!NGHỆ AN: ĐEM ĐẠI NGHĨA ĐỂ THẮNG HUNG TÀN! NGHỆ AN: ĐEM ĐẠI NGHĨA ĐỂ THẮNG HUNG TÀN! Reviewed by Sân Đình on 01:36 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.