Bộ Giáo dục - Đào tạo lý giải việc cho tăng sĩ số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

          Trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục, có nội dung được quan tâm là tăng số trẻ em trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục từ không quá 50 trẻ lên thành không quá 70 trẻ. Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa có những lý giải rõ ràng hơn về nội dung sửa đổi này.
          Trao đổi với phóng viên, Vụ trưởng vụ Giáo dục Mầm non, ông Nguyễn Bá Minh cho biết, Dự thảo Thông tư nhằm sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT).
Nhu cầu gửi trẻ tăng cao tại các khu công nghiệp, khu đô thị, khu đông dân cư.

          Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2015. Các quy định về điều kiện, thủ tục thành lập, chia tách, đình chỉ, giải thể và điều kiện hoạt động trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục và nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đã được quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Quyết định số 2056/QĐ-BGDĐT ngày 15/6/2017 của Bộ GD-ĐT về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật, quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Đây là cơ sở để bãi bỏ điều khoản Điều kiện đăng ký hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có trong Điều 14 của Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT.
          Bên cạnh đó, việc sửa đổi này cũng dựa trên thực tế hoạt động hiện nay của các trường mầm non tư thục tại một số địa phương, đặc biệt ở khu công nghiệp, khu đô thị, khu đông dân cư đang gặp những khó khăn, bất cập.
          Theo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, số trẻ trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không quá 50 trẻ, tuy nhiên hiện sĩ số nhiều nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đã vượt trên 50 trẻ, có trường hợp trên 100 trẻ do khó khăn về điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức để thành lập trường. Việc tồn tại các nhóm lớp này hiện nay là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con theo giờ giấc linh hoạt, gần khu dân cư của phụ huynh, trong điều kiện trường công lập không đủ khả năng đáp ứng.
          Việc sửa đổi này cũng nhằm thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 6/12/2017 của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017, trong đó giao Bộ GD-ĐT rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non. 
          "Từ những lý do trên, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT là rất cần thiết", ông Nguyễn Bá Minh nhấn mạnh.
          Việc xây dựng Thông tư sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT nhằm đảm bảo thống nhất với quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP Chính phủ và danh mục văn bản quy phạm pháp luật, quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia phát triển giáo dục mầm non; đồng thời đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
          Nội dung sửa đổi tập trung vào vấn đề khó khăn, cốt lõi của thực tiễn cần giải quyết ngay. Khi Luật giáo dục sửa đổi được ban hành, sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện phù hợp với Luật.
       Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non cũng cho biết thêm, hiện nay, Bộ GD-ĐT đăng tải Dự thảo trên trang web của Bộ để xin ý kiến rộng rãi nhân dân.
Lê Sơn/Báo Tin tức


Bộ Giáo dục - Đào tạo lý giải việc cho tăng sĩ số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Bộ Giáo dục - Đào tạo lý giải việc cho tăng sĩ số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Reviewed by Diệp Hoa on 13:50 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Liên hệ gửi bài đăng: [email protected] Được tạo bởi Blogger.